WTC Pallietertrappers - Clubreglement – 01/01/2019

1. Dit reglement vervangt het reglement van 17 februari 2017.

2. Aansluiten bij de club houdt automatisch in dat het lid akkoord gaat met de inhoud van dit reglement.

3. De wielertoeristenclub en de raad van bestuur draagt niet de minste verantwoordelijkheid en kan nooit aansprakelijk gesteld worden bij fout door één van de leden begaan, of bij om het even welk ongeval of activiteit, gebeurd buiten hun wil. De clubleden kunnen ook nooit de leden van de raad van bestuur hiervoor aansprakelijk stellen.

4. De minimumleeftijd om lid te worden is 18 jaar. Jongere deelnemers kunnen slechts toegelaten worden mits toezegging van de ouders, voogd of titularis van het ouderlijke gezag en dit steeds onder hun volledige verantwoordelijkheid.

5. De wegkapitein en de bestuursleden blijven verantwoordelijk voor het naleven van de maximumsnelheid van respectievelijk 30 km/hr (voor ‘Club-30’), 27 km/hr (voor ‘Club-27’) en 33 km/hr (voor ‘Club-33’), ongeacht wie er aan de leiding rijdt. De mensen die op kop van de groep rijden, worden enkel bij een aflossing voorbij gereden. De snelheid bij ‘MASTERS’ wordt door de deelnemers in onderling vastgelegd.

6. Op de top van iedere beklimming houden de eersten verplicht halt en wachten tot de laatsten van de groep hebben aangesloten en gerecupereerd zijn.

7. Gedurende de ritten draagt het lid verplicht de clubkledij. Dit wil zeggen: trui of bloes én broek. Bij nalatigheid zonder geldige reden, behoudt het bestuur het recht om het ‘X’ voor die rit te ontnemen.

8. Deelnemen aan een volledige rit geeft recht op een ‘X’. Deelnemen aan een meerdaagse geeft recht op hetzelfde aantal X-es als er officiële 1-dags ritten zijn in de periode van de meerdaagse.

9. Minimum 20 ‘X’-es en helpen gedurende minstens de helft van de tijdsduur van minstens 1 seizoensactiviteit, betekent bij een hernieuwen van het lidmaatschap voor het daaropvolgende seizoen een gratis kledingstuk. Het bestuur kiest het kledingstuk.

10. Tijdens een officiele rit is er een helmplicht voor de leden.

11. Teneinde een goed verloop van de seizoensactiviteiten te kunnen garanderen worden alle leden verondersteld te helpen bij alle seizoensactiviteiten.

12. Teneinde de veiligheid van iedereen te waarborgen, worden de verkeersregels stipt nageleefd. Tevens laten we geen papier of ander afval onderweg rondslingeren.

13. Bij minder dan 8 (acht) vertrekkers, Club-27, Club-30, Club-33 en MASTERS samengeteld, worden de ritten geannuleerd.

14. Het bestuur, in overleg met de wegkapitein, kan een rit annuleren omwille van externe redenen, waaronder bijvoorbeeld de weersomstandigheden.

15. Bij een defect of een ander oponthoud, wacht de voltallige groep langs de kant van de weg. Er wordt pas doorgereden indien het euvel verholpen is.

16. De materiaalmeester vervangt het kledingstuk dat tijdens een officiële rit werd beschadigd.

17. Het staat ieder lid vrij deel te nemen aan de individuele tijdrit.Deelnemers kiezen een te rijden gemiddelde en de uitslag wordt bepaald volgens het kleinste tijdsverschil gereden voor het gekozen gemiddelde.Ongeacht het aantal meegereden ritten is de winnaar van de individuele tijdrit Clubkampioen.

18. De clubkampioen én de laatste in de uitslag zijn verantwoordelijk voor het uitstippelen van de individuele tijdrit tijdens het volgende seizoen.

19. Naar keuze ontvangt de clubkampioen een kledingstuk of is gratis lid voor het volgende seizoen.

20. Bij de aanvang van het seizoen wordt een lijst van chauffeurs voor de volgwagen opgesteld. Het lid dat in de onmogelijkheid is om op de vooropgestelde dag als chauffeur te fungeren, zorgt voor een vervanging.

21. Clublaureaat is het lid dat gedurende één seizoen aan alle ritten heeft deelgenomen. De clublaureaat is gratis lid gedurende het volgende seizoen.

22. Het jaarlijks lidgeld bedraagt voor alle leden €40,00. Het bestuur behoudt het recht om het lidgeld jaarlijks te herzien.

23. Nieuwe leden betalen €350,00. Zij krijgen een winterblouson, een koerstrui met korte en met lange mouwen, een koersbroek, een winterbroek en een petje/bandana en kousen. Het lidgeld van het eerste seizoen is inbegrepen.

24. Nieuwe leden betalen in het seizoen, voorafgaand aan de vervanging van de kledij, het lidgeld van 40 euro + 100 euro voor de volledige set van de oude kledij, indien de gapaste maten nog beschikbaar zijn in de stock. Indien niet beschikbaar wordt in oveleg met het bestuur een regeling getroffen. Voor het volgende seizoen (dus met de nieuwe kledij) betaalt het nieuwe lid dan de hiervoor vermelde 350 euro voor de aanschaf van de nieuwe kledij, inclusief lidgeld. 

25. Aansluiten bij de club kan pas indien de aanvrager aan 3 ritten deelnam.

26. Bij een volledige vernieuwing van de clubkledij, ontvangen alle leden die de 3 voorgaande jaren steeds meer dan 5 ritten gereden hebben, voor zover ze lid waren, de volledige set. Leden die onvoldoende ritten gereden hebben, krijgen een beperkte set kleding, maar kunnen de volledige set kleding kopen mits opleg van €100. Het bestuur neemt hierover de eindbeslissing.

27. Leden die hun lidgeld niet betalen voor 1 januari van het fietsseizoen worden beschouwd als ontslagnemend. Lidgelden betaald na 1 januari van het fietsseizoen worden verhoogd met €5,00.

28. Een combinatie van clubvoordelen is uitgesloten.

29. Eventuele inbreuken op dit reglement worden door het bestuur gesanctioneerd.

30. Dringende aankondigingen (o.a. kalenderwijziging) gebeuren via het informatiebord in het clublokaal en/of website.

31. Het seizoen begint op 1 november en eindigt op 31 oktober. Tussen 1 november en 28 februari worden geen ritten georganiseerd. Enkel de ritten op de officiële clubkalender zijn een cluborganisatie.

32. De terugbetaling van verkenningskosten voor 2- of meerdaagse ritten door wegkapiteins in gezelschap van andere leden bedraagt €100.00 mits inbreng van de gemaakte onkosten.