Zondagen 11 en 18 maart 2018  -  2de en 3de officiële rit

Temperatuur: Koud    Wind: Veel   Regen: ook   Sneeuw/ijzel: ook

Aanwezigen: 11 maart: 11 leden  -  18 maart: 24 en 2 supporters

Begon het seizoen onder een zonnetje dat nu en dan door de wolken priemde, dan viel de 2de officële rit meteen in het water. De regen gutste langs de ruiten, waterplassen vulden de straten, beken raakten verzadigd en de boer… hij jammerde dat het een lieve lust was. Geen weer om een hond door te jagen, maar wel voor een Pallietertrapper. We telden 11 aanwezigen bij Cindyke rond de klok van negenen.

Al deden enkele aanwezigen verwoede pogingen om iemand mee ‘de baan op’ te krijgen, dan was er niet veel overredingskracht nodig om te rit te annuleren. Enkelen raadpleegden de Buienradar op hun smartphone (wat een uitvinding) en probeerden met een “zie vanaf half tien zou ’t regenen gedaan zijn. Dan komt de zon en wordt het warm.” Niks aan te doen. Niemand rukte uit.

Voor de 3de rit afgelopen zondag 18 maart vroor het stenen uit de grond. Toch 24 moedigen die, goed ingeduffeld, vertrokken voor hun zondags toerke. “De dokter zal weer werk hebben deze week”, vertrouwde Joske (trouwe supporter op zondagmorgen) me toe. Jhonny, trouwe Master, kreeg het gezelschap van de Zjok. Samen deden zij hun toer. In Wolfsdonk echter kwam de eerste sneeuwvlaag en maakten ze rechtsomkeer. Een koude douche –en dat geldt ook voor de andere 22 Pallieters- deed deugd.

C27 vertrok met amper 5 leden, de C30 was met 17 aanwezigen de grootste groep. Voor wat zouden zij trainen?

Laten we hopen dat het weer vanaf nu beter wordt. Zo kunnen we vanaf nu onze nieuwe kledij showen aan de hele wereld, aan God en klein Pierke. Fier als we zijn.

We kregen melding van de ontvangst van de bestelde kousen. Vanaf zondag kan iedereen zijn 3 paar gratis kousen oppikken in het lokaal.

Het hoeft gezegd dat onze nieuwe materiaalmeester een intrede deed om u tegen te zeggen. Enkele weken verantwoordelijk voor de kleding en meteen alles nieuw. Was dat nog niet voldoende dan gingen we nog in zee met een nieuwe producent, met verschillende maten, met onbestelde produkten.

Greetz,

Robert Latour uit den Tour