Zondag 20 juli - 158 km

 

Wegkapiteins:Rik Mariën, Erik Scheerens, André Van Riel

Chauffeurs:Leo Laenen, Bart Verstrepen, Willy Warpy

 

Bergheim:Na 0 km - Nog 158 km

 

Brühl:Na 22 km - Nog 136 km

2.1In Brühl (43500 inw) ligt het Museum van de befaamde kunstschilder Max Ernst.

Hij was een surrealistische kunstenaar en leefde van 1891 tot 1976.

Verder is de stad vooral bekend doordat het grote attractiepark Phantasialand in Brühl ligt.

Het slot Augustusburg (foto) en het slot Falkenlust in Brühl behoren tot de belangrijkste bouwwerken van de barok en de rococo in Duitsland. Sinds 1984 staan zij op de UNESCO-lijst van werelderfgoed.

Bonn:Na 48 km - Nog 118 km2.2

Bonn, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, gelegen aan de Rijn op 20 km ten zuiden van Keulen, telt 310.000 inwoners.In WOII bleef Bonn tot de herfst van 1944 grotendeels gespaard voor geallieerde bombardementen. Op 18 oktober 1944 verwoestte een bombardement de binnenstad,1500 mensen sneuvelden. Op 9 maart 1945 werd de stad door de geallieerden veroverd.

 

Bonn werd in 1949 uitgeroepen tot de voorlopige hoofdstad van de Bondsrepubliek Duitsland. Berlijn kon op dat moment als viermogendhedenstad midden in de Sovjet-bezettingszone deze functie niet vervullen. Ook Frankfurt am Main was kandidaat om de voorlopige hoofdstad te worden, maar de latere bondskanselier Konrad Adenauer, die uit het nabijgelegen Keulen kwam, wist een meerderheid in de Parlementaire Raad voor Bonn als hoofdstad te bereiken. De hoofdstadstatus bleef gelden tot de hereniging van Duitsland, waarna Berlijn weer de hoofdstad werd. Er is daarna veel gepalaverd over het al dan niet verhuizen van het parlement naar Bonn. In 1999 verhuisden de Bondsdag en verschillende andere overheidsdiensten naar Berlijn. De Bondsraad verhuisde in 2000 naar Berlijn. Wel behielden zes ministeries tot op heden Bonn als vestigingsplaats en hebben de ministeries met hoofdzetel Berlijn een dependance in Bonn.

 

 

Konrad Adenauer

De jurist Adenauer werd in 1917 burgemeester van Keulen. Als burgemeester moest hij na WOI nauw samenwerken met de Britten die (samen met Frankrijk en de VS) het Rijnland een aantal jaren bezet hielden. Rond 1920 was hij kort betrokken bij een beweging die streefde naar afscheiding van het Rijnland. Later nam hij daar -al dan niet om politieke redenen- weer afstand van en bekritiseerde de beweging zelfs fel. Al in 1931 trad hij resoluut op tegen de opkomende nationaalsocialisten: ondanks zijn verbod hadden nationaal-socialisten de Rijnbruggen van Keulen 's nachts van hakenkruisvlaggen voorzien. Adenauer liet deze als burgemeester de volgende ochtend meteen verwijderen. Na de machtsovername van de nazi's in 1933 werd de situatie voor hem als tegenstander van het naziregime steeds moeilijker. De Rooms-katholieke burgemeester werd gedwongen ontslag te nemen.

Adenauer vreesde dat zijn leven bedreigd werd en zocht asiel in de Abdij Maria Laach. Van de nazi's kreeg hij geen toestemming weer in Keulen te gaan wonen. In 1934 woonde hij daarom een jaar in Berlijn, in 1935 betrok hij een woning in Rhöndorf. Adenauer werd verschillende keren gevangengezet door het regime. De eerste keer was na de Nacht van de Lange Messen in 1934, maar de voormalige burgemeester werd na een paar dagen vrijgelaten. In 1944 werd Adenauer opnieuw gevangengenomen, omdat hij verdacht werd van betrokkenheid van de aanslag op Hitler. Hij had in de loop van de oorlog wel kort contact gehad met verschillende coupplegers, maar daarbij sterk de samenwerking afgehouden en het contact verbroken omdat hij geen vertrouwen had in hun capaciteiten. In november 1944 kwam Adenauer op vrije voeten omdat er geen bewijs was van zijn betrokkenheid bij de aanslag.

In 1945 herstelden de Amerikanen de voormalige burgemeester van Keulen weer in zijn ambt, maar de Britten (Keulen lag in hun bezettingszone) zetten hem weer af omdat hij onbekwaam zou zijn. Vermoedelijk vond men hem te onafhankelijk.2.3

In 1946 raakte Adenauer betrokken bij de nieuwe partij CDU. Deze partij wilde Rooms-katholieken en protestanten verenigen in een partij. Adenauer klom snel op in de nieuwe partij. De eerste Duitse Bondsdagverkiezingen in 1949 werden door het CDU gewonnen. Adenauer werd tot de eerste bondskanselier gekozen met één stem meerderheid, waaronder zijn eigen stem. Aan zijn partijgenoten had hij uitgelegd dat hij die functie zeker twee jaar zou volhouden. Hij was toen 73 jaar oud.

Adenauers politieke programma in de jaren 50 was gericht op de democratische economische wederopbouw en intensieve samenwerking met het vrije Westen, de zogeheten Westbindung. Deze samenwerking en wederopbouw werd door de Verenigde Staten via het Marshallplan financieel ondersteund. In tegenstelling tot de SPD was hij bereid om de Europese éénwording te steunen, ook al had Duitsland op sommige punten in het begin minder rechten dan andere landen. In 1952 verwierp hij een verrassend aanbod van de Sovjet-leider Jozef Stalin, dat behelsde dat een verenigd Duitsland een neutrale grote mogendheid mocht worden, met een eigen leger. Adenauer beschouwde de Duitse hereniging als een abstract en ver verwijderd doel.

Volgens de Grondwet was de Bondsrepubliek de enige legitieme (want democratische) vertegenwoordiging van het gehele Duitse volk. Daarom erkende ze de DDR niet. De relatie met de DDR bleef echter een politiek strijdpunt. Adenauer behoorde tot de meerderheid die officiële contacten met het hele Oostblok afkeurde, maar hij was zich ervan bewust dat dit op langere termijn niet vol te houden was. Zo herstelde hij in 1955 de diplomatieke relaties met de Sovjet-Unie. Tijdens een bezoek aan de Sovjet-Unie in datzelfde jaar regelde hij de terugkeer van de laatste Duitse krijgsgevangenen. In datzelfde jaar werd de Bondsrepubliek ook officieel lid van de NAVO.

Critici wierpen Adenauer voor, dat hij -als man uit het Rijnland- weinig interesse toonde in de meer oostelijke gebieden van Duitsland. Volgens hen zou Adenauer ook te mild geweest zijn tegenover ambtenaren en militairen die in de tijd van het nationaalsocialisme functies hadden. Adenauer antwoordde dat men geen badwater weggooit als men geen nieuw heeft, en dat de NAVO geen 18-jarige generaals zou accepteren.

2.4Op 27 maart 1952 werd er met een bom in een postpakket een aanslag op het leven van Adenauer gepleegd. Een Duitse politieagent verloor het leven. De regering van Adenauer vroeg in 1952 het constitutioneel gerechtshof om een verbod van de neonazistische Sozialistische Reichspartei (SRP) en de Kommunistische Partei Deutslands (KPD). De SRP werd in 1952 verboden, de KPD in 1956.

Adenauer bleef bondskanselier tot 1963 en voorzitter van de CDU tot 1966. Een jaar later stierf hij op 91-jarige leeftijd. Zijn hoge leeftijd had hem voor zijn functioneren als bondskanselier wel eens kritiek opgeleverd. Hij werkte geen geschikte opvolger in en kreeg uiteindelijk de opvolger die hij het minst had gewild, minister van Economische Zaken Ludwig Erhard.

In 2003 werd Adenauer door de kijkers van de ZDF verkozen als Grootste Duitser aller tijden, in het programma Unsere Besten.

 

 

 

 

Koningswinter:Na 59 km - Nog 99 km

Königswinter ligt aan de Rijn, aan de voet van het Zevengebergte. De stad telt 39.900 inwoners.2.5

Vlak bij de stad ligt de Peterberg en de Drachenfels. Op de eerst genoemde staat een slot dat tegenwoordig een hotel is (Hotel Petersberg). Hier trad o.a. Michael Schumacher in het huwelijksbootje. Talloze staatshoofden verbleven in dit hotel. De top van de Drachenfels is te bereiken door middel van de Drachenfelsbahn en biedt een geweldig uitzicht over de Rijnvallei.

 

Bad Honnef:Na 63 km - Nog 95 km

Badplaats voor lijders van hart-, vaat-, maag- en darmstoringen en letsels aan de wervelkolom. Modern behandelingscentrum met een bronwaterinstructiebad en bronwaterzwembad. Verder is er een bezienswaardige parochiekerk met Sacramentshuisje uit 1494.

 

Unkel:Na 67 km - Nog 91 km

De twee bezienswaardigheden van Unkel zijn de Kotholische Pharrkirche (een oorspronkelijk Romaanse kerk later veranderd in een gotische basiliek, barokversieringen met veel beeldhouwwerk, kunstig ijzer- en waardevol goudsmeedwerk) en het Freiligrathhaus (huis uit 1760 war dichter Ferdinand Freiligrat verbleef).

 

Höhr Grenzhausen:Na 115 km - Nog 43 km

In de grootste stad van het ‘Kannenbäckerland’ speelt de kleiverwerkende industrie nog een belangrijke rol. In de musea krijgt men een overzicht van de keramiekindustrie door de jaren heen.

Verder is er de burgruïne Grenzau met 3-hoekig belfort, en het Wildpark in de buurt van Montebaur.

 

 

 

Nentershausen:Na 142 km - Nog 16 km

2.6Het kerkje van Nentershausen (foto) met een toren van rond 1200, is de enige bezienswaardigheid van Nentershausen.

 

 

 

Limburg an der Lahn:Na 153 km - Nog 5 km

Bij de belangrijke kruising van de wegen Keulen-Frankfurt en Hessen-Koblenz en de overgang over de rivier de Lahn, kwam in de 9de eeuw de stad Limburg tot ontwikkeling. De planmatige stadsuitbreiding begon in de 13de eeuw. In 1827 werd het bisdom Limburg gesticht.

Het maakt niet uit vanuit welke richting u Limburg nadert, het optische hoogtepunt springt letterlijk in het oog: de Limburger Dom met zijn zeven torens, die zich verheft op een steile rots hoog boven de Lahn en de oude binnenstad.De bezienswaardigheden:

  • Dom/voormalige klooster- en parochiekerk St. Georg und Nikolaus, Domplatz: op een bergachtige hoogte boven de Lahn heeft vermoedelijk al in de 9de eeuw een kerk gestaan.2.7 De huidige kerk is in 1235 gewijd en was in het midden van de 13de eeuw geheel voltooid. Grote vroeggotische Franse kerken (o.a. St.-Rémy in Reims) en beroemde Rijnlandse kerken (o.a. St. Gereon in Keulen) waren de voorbeelden. Me­debepalend voor de vorm was de wens dat de kerk nauw verbonden zou zijn met het landschap. Kenmerkend voor de dom is het kleurige exterieur dat te danken is aan de restauratie (1968-1972), waarbij men is uitgegaan van de kleur van gevonden resten van de oorspronkelijke 13de eeuwse bepleistering.

Van alle kanten geeft het bouwwerk met de zeven torens een ander beeld te zien. Alhoewel laatromaans kondigt zich in de vele arcaden en geledingen, spits- en klaverbladbogen en knoppenkapitelen toch de gotiek al aan.

Het sacramentshuisje, een slanke sierlijk gelede, vijfhoekige toren, dateert uit 1496, de stenen koorafsluiting uit omstreeks 1235. Bijzonder is ook de zeer waardevolle stenen doopvont, die thans in de kapel van het zuidelijke zijschip staat. Van de vele grafmonumenten zijn die voor de stichter van de kerk, graaf Konrad (948) en Daniel von Mudersbach (†1477) wel de fraaiste. De domschat wordt bewaard in het Diözesanmuseum.

  • 2.8Voormalig franciscanenklooster St. Sebastian: Limburg was de eerste plaats in Duitsland waar zich franciscanen vestigden (1223). Geheel volgens de regels van de bedelorde werd bij deze kerk afgezien van gewelven en siervormen (het plafond werd pas in 1743 aangebracht). Tot de inrichting behoren twee laatgotische zijaltaren, een piëta in de 'Weiche Stil' (15de eeuw), een rococopreekstoel en het in 1685 door A. Oehninger ingebouwde orgel.

  • Slot, Domplatz: De bijna vierkante woontorens zijn het oudste deel van de voormalige burcht (midden 13de eeuw), die op de oever van de Lahn steil oprijst. De burchtkapel was in 1298 voltooid, de rest van de gebouwen dateert uit de 14de-16de eeuw.

  • Sprookjesachtige kronkelige straatjes in de historische binnenstad met vakwerkhuizen en romantische pleinen. Hieronder huizen uit het eind van de 13de eeuw, die tot de oudste vakwerkhuizen in Duitsland behoren.

 

Hadamar:Na 158 km - Nog 0 km

 

Hotel Nassau-Oranien

Am Elbbachufer 12

65589 Hadamar

Telefon: +49 6433 9190 - Fax: +49 6433 919 100

eMail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.nassau-oranien.de

 

 

Ritverslag van de dag:

 

Bergheim - Hadamar

 

Rit 2

 

20 juli 2014

 

Na rit 1 is het vanzelfsprekend dat rit 2 eraan komt.

 

Onderweg naar Berlijn is het niet anders.

 

Gisteren fietsten we in onze clubkledij. Dus bedankt Kovera, Bouw Voet, trappen HVE, Garage-Banden Danny De Raet en Verzekeringen Thys.

 

Vandaag begonnen we aan onze speciale outfits van Berlijn 2014.

 

Bij valavond –enkelen waren nog wakker- bespraken op een lokaal terras de weersverwachtingen voor vandaag. Het waren er heus maar enkelen, maar wel steeds diezelfden.

 

De verwachtingen waren niet te best. Voormiddag nog warm maar in de loop van de namiddag onweer met regen, hagel en donder en bliksem. Als dat mar goed kwam.

 

Eerst gaan we terug naar het avondeten van gisteren. Hotel Zur Krone in Bergheim serveerde een BBQ-schotel om ‘U’ tegen te zeggen. Er zaten 15 hongerigen aan tafel, maar slechts één slaagde erin om de 2 stukken kipfilet, het stuk gemarineerd spek, de 2 worstjes en nog 3 andere stukken vlees naar binnen te werken. De anderen keken hun ogen uit en wreven –na het eten- hun buik plat. Enkelen zetten een stapke in ’t stad maar waren even snel terug aan ’t hotel. Toch werd er hier en daar nog een glaasje gedronken en gekeuveld over de voorbije eerste etappe (afstand 161 km).

 

Reeds gisteren tijdens de rit gingen de namen van de afwezigen fel in ’t rond. Zowel Ludo, als Dré en Tom, zij moesten omwille van medische redenen verstek geven, fietsten mee met de groep. Constant werd er over hen gepalaverd. En… heus waar, ’t was allemaal positief (ze zouden immers niet durven iets negatiefs te zeggen J).

 

Omwille van de slechtere weersvoorspelling opteerden we voor onze zwarte outfit met de MAGNUS VILLAS broeken. Helaas, driewerf helaas, maar voor enkelen gelukkig, was er geen regendruppel te bespeuren.

 

De rit begon aanvankelijk vlak, weliswaar meestal over smalle fietspaden langs de spoorweg en slingerend door de wijngaarden. Wie wijngaarden zegt, zegt wijn, wijnranken maar ook op-en-af. En zo waren de eerste 100 km. Van danaf begon het fatsoenlijke werk. Het werk waar iedereen het voor doet. De heuvels werden hoger. Er werd zowaar gesprint boven om de nodige punten te pakken. Bij aankomst bleek het een nek aan nek race tussen 2 schoonbroers. Toch was het de ancien van de twee die met het felbegeerde bollentrico aan de haal ging. Dit tot grote ergernis van zijn buurman, schoonbroer.

 

Na 156 km (2 minder dan voorzien) stoven de fietsers Hadamar binnen. Eerst nog een flinke pint bier onderweg, dan op het hotel-terras nog enkele en dan de kamers binnen op zoek naar een douche.

 

Hotel Oranien Nassau ios een pracht-hotel, met zwembad, fitness, sauna, etc. Enkele maakten gretig gebruik van de voorzieningen en hoopten zo op een fantastische rit morgen.

 

Het avondeten liet weliswaar lang op zich wachten maar was het wachten meer dan waard. Zalig het soepke de vis of vlees naargelang de keuze en het dessert.

 

Voor hen die in spanning zitten voor de partner….

 

Niemand met problemen (of ’t moest de chauffeur zijn om achteruit ter rijden in een drukke straat vol geparkeerde auto’s), alleman in topconditie.

 

Toch zijn er enkele die buiten alle verwachtingen nu al als de revelatie kunnen bestempeld worden. Zo is onze senior, Henri, in fantastische doen. Op hen hebben de jaren duidelijk geen vat. Verder is er JosH en BartV die met de beteren klimmen. “Mannen, aub geen zelfoverschatting he, de toer duurt nog lang zalle.”

 

Lezers, beste lezers, ik laat jullie nu maar want het beddeke ligt op mij te wachten. Morgen is er weer een rit en wordt het dus weer afzien.

 

Greetz,

 

Robert Latour.

 

Ps. De foto’s zijn voor de volgende dagen. De censuurpolitie is nog volop bezig met de fototoestellen.